BIM - TÝKÁ SE TO I VÁS

Poznejte BIM a nebudete chtít pracovat jinak!

O BIMu nic nevím

„K čemu mi BIM bude dobrý? Vždyť já teď pracuji ve 2D a stačí mi to!"

BIM?

I když jste si přečetli úvodní část o BIMu pro projektanty, tak se možná pořád ptáte… „K čemu mi BIM bude dobrý? Vždyť já teď pracuji ve 2D a stačí mi to! Prodávám přece papír a ten 3D není.“ Odpověď je nasnadě. S vývojem technologií, a to nejen počítačových, ale i stavebních, výrobních, správních, dochází ke změnám pracovních postupů a požadavků. A pouhý papír už dlouho stačit nebude. BIM je cesta, jak držet krok s aktuálními požadavky investorů a zadavatelů.

Projektujme a netvořme jen výkresy

BIM vám, jako projektantovi, umožní vytvořit 3D model objektu, kde každá část modelu ví o tom, kde se v celkové hierarchii projektu nachází, jaké má parametry a vlastnosti, jak se zobrazuje v pohledu/řezu/půdorysu a nebo kolik váží.

Pracovat s BIMem ale neznamená jen tvořit 3D model budovy. K dispozici jsou široké nástroje, které vám umožní nad výchozím modelem vytvářet další části projektu.

Příklad tvorby projektu v BIMu

>>  návrh základního 3D modelu
>>  analýzy budovy
>>  návrh doplňkových profesí (statika, TZB, elektro,…)
>>  koordinace profesí
>>  kontrola kolizí
>>  tvorba dokumentace
>>  výpočet kubatur
>>  simulace výstavby
>>  předání dat na stavbu
>>  výstavba
>>  správa budovy
.....to vše nad jedním datovým modelem!

Od počátku tedy pracujete ve 3D. Nevytváříte čáry a plochy, ale stěny a podlahy, schodiště… Může to ve vás vyvolat obavy z toho, že už od začátku budete nuceni řešit detailně místa, které byste při vašem stávajícím pracovním postupu řešili až v pozdějším stupni projektové dokumentace. Ale to, že jsme postaveni před řešení daného detailu již na začátku, vede k prokazatelným úsporám nákladů projektovaného díla. Navíc z praktických příkladů a zkušeností víme, že přidaná hodnota vyplývající ze zpracování projektu v BIM nástrojích přesvědčí investora o tom, že jste spolehlivým partnerem i pro další zakázky.

Co dál vám může BIM přinést? Například automatickou tvorbu dokumentace, jako jsou řezy a pohledy. Možnost vizualizace modelu v jakýkoliv okamžik bez nutnosti vytváření speciálního modelu pro rendering. Jednoduché generování výkazů a výměr, to vše díky tomu, že tyto informace jsou všechny uloženy v databázi BIM modelu.

Představte svou myšlenku

Prezentace vašeho projektu je to, co prodává. Být schopný rychle a efektně vytvořit vizualizaci je to, co může rozhodovat o získání zakázky. Pracujete-li ve 2D, většinou vizualizace tvoříte v jiných aplikacích. Proč ale duplikovat data, když stačí mít jeden model a využít ho naplno?

Fotorealistické zobrazení je jedna z forem vizualizace. Mnohem podstatnější se v současné době jeví zobrazení modelu / projektu v reálném čase. Investor, většinou po stavební stránce laik, dokáže díky živé prezentaci 3D modelu, snadno pochopit váš záměr. Takovéto zjednodušení komunikace vede ke zvýšení vaší konkurenceschopnosti. 

Vizualizace v BIMu

Zajímá vás více? Stáhněte si brožurku Vizualizace v BIMu. 

A dál?

Pokud pracujete v týmu, určitě uvítáte zjednodušení spolupráce a komunikace při předávání podkladů a zbytečného dotazování, co který výkres znamená, protože vše bude jasné z reálného 3D modelu. Už žádné zdlouhavé čtení výkresů, zjišťování, co k čemu patří, jaké kdo použil hladiny či proč je v řezu některá čára zkopírována víckrát. Práce s jednotným 3D modelem vede ke snížení chybovosti, protože všichni pracují nad aktuálními a platnými daty.

Navíc v jakékoliv fázi projektu máte možnost simulovat chování navrhovaného modelu v různých podmínkách a z výsledků optimalizovat vlastní návrh. Kontrola kolizí díky dalším sofistikovaným nástrojům umožní kvalitní koordinaci projektu, a vede k úsporám nákladů na vlastní výstavbu.

K dispozici máte také množství knihoven prvků od výrobců, které můžete použít ve svých projektech, a pracujete tak rovnou ve standardech výrobce. Ve veřejně dostupných knihovnách najdete například výrobky společností Presbeton, Rigips, Teiko, Olymps Doors, a další.

Implementace umožní lepší start

Pokud ještě stojíte před rozhodnutím, zda jít cestou BIM či nikoliv, měli byste se dozvědět více o tzv. implementaci. Každé nasazení nové technologie sebou přináší mnohé změny. Pokud dojde k nesprávnému nastavení kroků implementace technologie, může dojít k problémům ovlivňující vlastní efektivitu celého projekčního týmu. Správně provedená implementace nové technologie je proces, který vám umožní bez ztráty produktivity, začít používat zakoupený software. Implementace je proces složený z několika kroků a má svá pravidla.

Implementace BIMu

Zajímá vás více? Chcete se dozvědět, jak provést implementaci nové technologie tak, aby vám byla ku prospěchu? Stáhněte si brožurku BIM Implementace.

A chcete vědět o BIMu ještě víc ? Podívejte se na BIM používám.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace