BIM - TÝKÁ SE TO I VÁS

Podívejte se s námi dál!

Jsem BIM odborník

"Zkusme nahlédnout ještě někam dále."

Jako BIM odborník už víte, co je BIM a máte bohaté zkušenosti s BIM aplikacemi. Dokážete nastavit správně procesy pro vytvoření projektu, od objemové studie přes jednotlivé stupně dokumentace, až do samotné realizace. Máte nastavené principy spolupráce s jednotlivými profesemi, dokážete efektivně komunikovat se stavbou a předávat včas kvalitní podklady. Ale to jsou všechno záležitosti, týkající se dneška. Pro experty je ale výzvou hledět především do budoucna a zkoumat další inovativní možnosti, které jim svět nabídne, pro zlepšení stávajícího workflow.

Jak podrobný BIM model má vzniknout?

Palčivou otázkou dnešní tvorby BIM modelů je, do jaké podrobnosti model rozpracovat. Při tvorbě 3D modelu je nutné přemýšlet o tom, do jaké podrobnosti budeme jednotlivé objekty rozpracovávat, ať už s ohledem na budoucí tisk výkresů, ale hlavně na následné zpracování modelu a předávání dat. Je jasné, že podrobné vymodelování všech součástí projektu bude mít velké nároky na čas i technologii. Je proto vhodné pro zajištění správného očekávání smluvně dohodnout s objednatelem dokumentace tzv. Level of Development (LOD), alias úroveň rozpracovanosti projektu. Tento LOD přesně popisuje podrobnost geometrie a rozsah informací v jednotlivých stupních. Tyto stupně jsou:

LOD 100 – umístění objektu, orientace, zpracovaný celkový objemový model budovy, definovány plochy a objem objektu

LOD 200 – jednotlivé stavební prvky jsou modelovány jako zjednodušené systémy či skupiny prvků, je definován přibližný počet element, rozměry a tvary, umístění a orientace. Elementy si mohou nést i další doplňující informace.

LOD 300 – všechny stavební prvky jsou modelovány jako specifické skupiny, s přesným určením jejich rozměrů, počtu, umístění a orientace. Opět elementy mohou být doplněny o negeometrické informace.

LOD 400 – tento stupeň doplňuje LOD 300 o informace výrobců a s dopracováním všech podrobností.

LOD 500 – stavební prvky jsou modelovány tak, jak byly postaveny. Tento stupeň rozpracovanosti modelu se používá především pro správu a údržbu nemovitosti.

V souvislosti s tím, jak podrobný model vytváříme, řešíme i další z trendů dneška, kterým je výměna informací. Z pohledu BIMu můžeme říci, že BIM je velmi přínosný v tom případě, když se na modelování podílí více účastníků a tato jejich spolupráce je řízená. To ale znamená odpovědět si na otázky o tom, jak sdílet jednotlivé modely, kdo má jaký přístup k modelu a s jakými oprávněními. Vše je důležité předem definovat a domluvit si pravidla.

Zde je dobré zmínit formát IFC (Industrial Foundation Classes), což je mezinárodně uznávaný standard pro výměnu BIM dat. Tento formát je schopný detailně popsat veškeré vlastnosti a parametry stavby a měl by zajistit interoperabilitu mezi různými softwarovými produkty, i mezi různými stavebními obory. Chceme-li tedy předávat data, pak IFC je doporučovaná volba.

Digitální města

Zkusme nahlédnout ještě někam dále. Pak se nám naskýtá myšlenka tzv. Digitálních měst. Tato jedinečná technologie umožňuje vytvářet jednotné prostředí pro spolupráci, vizualizaci, analýzy a simulace budoucího dopadu projektování a rozvoje pro každé jednotlivé město, a to ještě před jeho realizací. Cílem je získat vysoce detailní 3D model města a propojit ho s realistickými vizualizacemi a simulacemi života města. Tento model je pak využíván pro analýzy dopadů městského plánování. Technologie Digitálních měst by měla být k dispozici všem, nejen odborníkům z projekce, ale městské správě, stavebních firmám i široké veřejnosti.
Aby tato technologie mohla fungovat, musí se umožnit jedné platformě integrovat veškerá CAD data, BIM modely, geoprostorová data, informace o inženýrských sítích a infrastruktuře, a to vše na realistickém vizuálním podkladu. Tento proces bude velmi náročný, ale získáme tak velmi jednoduchý a přesvědčivý způsob, jak pochopit dopad plánů a návrhů ze všech pohledů.

A jak vypadá cesta k digitálním městům? Obrázek znázorňuje diagram předpokládaného vývoje technologií, od klasického CADu k BIMu. Od tvorby 3D modelů budov, kdy ale stále používáme 2D dokumentaci až po komplexně digitalizovaná města. Česká republika se teď nachází někde na začátku, ale díky tomu, že se chystají pravidla a předpisy pro BIM standardy a další změny v legislativě, můžeme očekávat, že se velmi rychle posuneme dále.

graf

Digitální města 

Chcete se dozvědět více o technologii digitálních měst? Stáhněte si brožurku Digitální města

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace