BIM - TÝKÁ SE TO I VÁS

Chtějte více, dokážete více!

BIM používám

"Jak efektivně spolupracovat a koordinovat profese v BIMu?"

tablet

BIM pro vás není novinkou. Už znáte tuto technologii a nejspíše i pracujete v některé z BIM aplikací. Pořád je tu ale možnost, jak se dozvědět více a tyto informace přetavit v lepší využití BIMu ve vašich projektech.

Výkazy výměr ovlivní vše

Rozpočtování je nedílnou součástí projektu a rozpočet je to, co zajímá především investora. Cílem je sestavit přehled všech nákladů, které vznikají s výstavbou daného objektu, a tento přehled uspořádat dle předem stanovených pravidel. Vlastní rozpočet je možné rozdělit na dvě části, výkaz výměr a ocenění těchto výměr. BIM technologie vám umožní tuto úlohu řešit rychle a především přesně, protože je schopná automaticky generovat výkazy dle rozpracovanosti daného modelu. Ale proces tvorby výkazů v BIMu má svá specifika.

Výkazy výměr

Zajímá vás jak na to?  Stáhněte si příručku v sekci Ebooky.  

4D a BIM?

Uvedeným čtvrtým rozměrem je čas. A i tento rozměr budete schopni znázornit prostřednictvím BIM modelu. Jak? Jednoduše, tady mluvíme o virtuálním plánování. Tento systém dokáže simulovat stavební harmonogram a logistické procesy na staveništi, což umožňuje vizuálně zobrazit jednotlivé procesy v časové ose. Tyto procesy lze dále analyzovat a odhalit tak případná nechtěná zdržení a problémy v časové postupnosti jednotlivých úkonů. Toto 4D plánování ověří funkčnost stavebních či demoličních harmonogramů spojením geometrických modelů s přesnými termíny. Díky tomu je možné zvýšit produktivitu celého stavebního procesu, eliminovat kolize a zdržení a to nejen z pohledu času, ale i prostoru na staveništi. Právě tento čtvrtý rozměr výrazně odlišuje přístup BIM modelování od klasického 3D.

Spolupráce mezi profesemi

Se zavedením BIMu do projekční praxe je nutné vyzdvihnout jeden významný efekt, a to jednodušší a názornější koordinaci jednotlivých profesí. BIM nabízí možnosti, jak zajistit skutečnou spolupráci na projektech. Díky tomu je možné výrazně snížit počet kolizních míst mezi stavbou a profesemi, nebo mezi profesemi samými a zajistit vyšší kvalitu celého projektu.
Následující diagram od Patrica MacLeamyho, AIA/HOK představuje srovnání klasického přístupu, kdy se soustředíme na tvorbu papírové 2D dokumentace, a přístupu technologie BIM. To vše srovnávané v situaci, kdy dochází ke změnám v jednotlivých fázích přípravy projektu až po jeho výstavbu a správu.

graf

Z diagramu je patrné, že je vhodné zaměřit se na spolupráci a předávání si informací o změnách na počátek projekčních prací než je složitě a draho provádět později. A to je přesně princip, o který se BIM snaží. Zajistit správnou spolupráci všech kooperantů už od počátku projektu.

Koordinace v BIMu

Jak efektivně spolupracovat a koordinovat profese v BIMu? Stáhněte si příručku v sekci Ebooky.

Chcete vědět více? Podívejte se na Jsem BIM odborník.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace