BIM - TÝKÁ SE TO I VÁS

Ovlivněte celý životní cyklus budovy

BIM pro investory

"Vy, investoři, hrajete v životním cyklu budovy tu nejdůležitější roli."

Od vás přichází požadavky projektantům na to, jaký má být účel objektu, v jakém standardu má být realizován a jaké podmínky má vnitřní prostor splňovat (plochy, využití…). Ovlivňujete výši nákladů, které chcete do projektu investovat. Staráte se o to, co se bude s budovou dít po jejím dokončení. A celým tímto cyklem můžete projít snadněji díky BIMu. Jak?

Možností je hned několik. Nástroje, které BIM využívá, vám například na začátku projektu dokážou realisticky představit vzhled budovy, také spočítat náklady spojené s výstavbou a zajistit podklady pro konečnou správu objektu. Někdy může dojít k tomu, že při využití BIM technologií se do přípravy projektu investuje více prostředků, ale výsledkem bude rychlejší a hlavně kvalitnější návrh. Navíc díky možnostem BIMu, jeho ověřování různých variant řešení a tvorbě analýz, dochází k zajištění levnější realizace s minimalizací dodatečných prací na projektu i stavbě. A nakonec i k levnějšímu provozu vlastní stavby, což je náklad zdaleka největší.

Žádný archiv, vše je aktuální!

Vhodným doporučením pro investora je zapojení budoucího správce či odborníků na Facility Management do procesu tvorby BIM modelu od úplného počátku. Díky tomu je možné již v návrhové fázi odstranit problémy, které se velmi často objeví až po přebírání objektu do užívání. Výsledná stavba pak splňuje požadavky na optimální provoz, jak s ohledem na spotřebu energií, tak například i na uživatelský komfort. Pokud porovnáte náklady spojené s projekčním návrhem budovy a náklady na výstavbu a provoz budovy, je zřejmé, že se investice do takové formy projektování jednoznačně vyplatí, protože vede k úsporám na stavbě a provozu.

Užívání stavby, a s tím související její správa a údržba, je nejdelší etapou v životním cyklu daného objektu. A i když 2D výkresová dokumentace podle které se stavělo, leží dávno někde v archivu, budova pořád funguje a je potřeba s ní pracovat. Ale jak, když nemáme aktuální podklady? A tady se opět ukazuje síla BIMu. Pokud budova byla od začátku do konce řešena BIM modelem, tak data, která jsou v modelu uložena, jsou aktuální a platná. A tyto aktuální podklady mají obrovskou cenu v situacích, kdy je potřeba začít něco například renovovat, nebo později i bourat a řešíte otázku způsobu likvidace odpadu, apod.

Změny přicházejí…

Věděli jste, že ve Velké Británii už přijali zákon, dle kterého je závazné projektování v BIMu u veřejných zakázek. Odborná veřejnost zde přesvědčila vládu a poslance o tom, že pokud má budova o sobě vedené jasné, strukturované a automaticky zpracovatelné informace, vede to k významným úsporám při jejich provozu. A jelikož stát je vlastníkem obrovského množství nemovitostí, jsou tyto úspory významné.

Technologie BIMu tedy směřuje k tomu, aby od počátku projektu byl kladen důraz na spolupráci všech zainteresovaných stran a jejich společným cílem bylo vytvořit funkční model budovy. A určitě je vhodnější a efektivnější implementovat požadavky správců budov a investorů v počátku projekčních prací než při výstavbě.

Jasně definované výhody

  • BIM model dokáže odhalit mnoho problémových míst projektu v přípravných fázích a tím šetří náklady spojené s jejich řešením při stavbě či provozu
  • Analýzy, kterými disponuje BIM technologie, umožní navrhnout optimalizovanou budovu
  • Snadná vizualizace projektu s možností porovnání použití jednotlivých stavebních prvků
  • Využití jednoho konzistentního 3D modelu od prvotního návrhu po dokumentaci o skutečném provedení, kdy tento podklad je vhodný pro vytvoření 3D modelu správy budovy, všechny tyto informace jsou díky BIMu vždy aktuální
  • Možnost propojení informací z datového BIM modelu na ERP systémy

Video: Výhody BIMu při renovaci budovy

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace