BIM - TÝKÁ SE TO I VÁS

Levnější a rychlejší dodání staveb díky BIMu

BIM pro dodavatele staveb

"I pro zhotovitele staveb hraje BIM důležitou roli."  

BIM model vám nabízí komplexní pohled na projektovaný objekt. Díky tomu budete mít naprosto jasnou představu, jak má objekt vypadat a jaké konkrétní materiály a výrobky jsou použity. Odpadá tak zdlouhavá komunikace směrem k projektantovi, když dokumentace není kompletní, neshoduje se s řezy či specifikacemi. Zároveň vám BIM model umožňuje získat výkazy výměr jednotlivých stavebních objektů, což zjednoduší způsob objednávání. Další výhodou je možnost rychlé komunikace změn, které vzniknou při přehlédnutí nějakého problému projektantem.

BIM a výstavba

Pokud zhotovitel má možnost využít připravený BIM model, pak pracuje s kvalitnější a mnohem komplexnější dokumentací. Tím dochází k eliminaci problémových míst, které často vznikají z nesouladu projektové dokumentace jednotlivých profesí, což ve výsledku přináší finanční i časovou úsporu (nehledě na čas a finance, které jsou spojené s případným soudním řešením sporu). Vlastní realizace výstavby se lépe řídí a kontroluje, jelikož všechny potřebné údaje se nachází v jednotném modelu s přesně danou strukturou. Výhodou dnešní doby je snadná dostupnost všech informací z modelu přímo na stavbě. Stačí mít k dispozici tablet/chytrý telefon či tiskárnu. A to, co potřebuji vědět, zjistím okamžitě na místě. Nemusím nikam telefonovat, psát emaily a čekat na odpovědi. S tím souvisí i to, že pokud pracuji s 3D modelem, mohu rovnou do něj zaznamenávat případné změny a snadno tak provádět controlling. To vše přímo na stavbě.

Dalším procesem, kde s výhodou můžete nasadit BIM technologii je plánování výstavby. Při využívání BIM nástrojů dokážete simulovat celý stavební harmonogram, ale i logistické procesy na staveništi. Díky náhledu na jednotlivé pracovní postupy v časové ose, dokážete odhalit případná kolizní místa a ověřit funkčnost celého harmonogramu. Je to další způsob, jak dokážete zvýšit produktivitu celého stavebního procesu.

Dokumentace pro výstavbu

Aby mohla být dokumentace z BIM modelu využita pro výstavbu, musí být výchozí 3D model rozpracován do určité specifické podrobnosti. Avšak rozpracovávat každý detail do 3D, by dnes bylo příliš časově i finančně náročné. Proto se dá obecně konstatovat, že BIM model se rozpracovává do podrobností dokumentace odpovídající měřítku 1:50. Vše, co je detailnější, se řeší doplňujícími 2D výkresy s naznačením řešením detailu či technickými listy. Ovšem je jen otázkou času, kdy i tyto detailní informace budou zahrnuty v komplexním 3D BIM modelu.

Rozpočet mění vše

Sestavení všech nákladů na výstavbu je stejně důležité jako vlastní stavební dokumentace. A tak, jak díky BIMu je příprava dokumentace snazší a efektivnější, tak i při vytváření rozpočtu BIM dokáže významně usnadnit tento proces. Jakmile je pro 3D model stavby využita BIM technologie, tak již od počátku celého cyklu projektu BIM model generuje výkazy výměr. Už od začátku je tak možné přiměřeně kontrolovat celkový hrubý rozpočet a dle stavu financí měnit požadavky na projekt, rozhodovat o jednotlivých variantách řešení.

Jak postupují projekční práce, a model se stává podrobnějším, tak i výkaz výměr se upravuje podle toho, jak dochází k doplňování podrobnějších informací o použitých materiálech, kusech, atd. Navíc tento rozpočet je vždy platný a správný, protože vychází z výměr a výkazů, které se neustále aktualizují dle BIM modelu.

Pokud rozpočtáři dokážou pracovat s BIM modelem, snadno porozumí jednotlivým technologickým řešením a detailům, protože si je mohou prohlédnout v kontextu realistického modelu. Snižují se tak nepřesnosti v projektu a opět to povede k úsporám nákladů a zvyšuje se tak spolehlivost celkové ceny výstavby.

Výkazy výměr 

Zajímá vás více? Vyžádejte si příručku prostřednictvím chatovacího okna zopim chat. 

Vytisknuto, vyrobeno, postaveno

Pokud technologii BIMu spojíme s dalšími aktuálními trendy, otevírá se nám prostor pro ještě rychlejší a především levnější výstavbu. Věděli jste, že existují 3D tiskárny, které dokážou vytisknout jednotlivé bloky, z kterých se kompletují domy? Pro tisk se využívá recyklovaný stavební odpad, což přispívá k šetrnému přístupu k životnímu prostředí. A to, co se tiskne, je přímo 3D BIM model…žádné výkresy, žádná dokumentace, rovnou se staví vlastní budova.

Stále více se využívá také možností BIM pro spolupráci s generálními dodavateli staveb tak, aby byli schopni prefabrikovat a následně instalovat tyto připravené sestavy do budov. BIM umožňuje přizpůsobit prefabrikaci natolik, že již nehraje roli, nakolik je navržená sestava unikátní či jednorázová. Jakmile je na modelu ověřeno, že je proveditelná, lze ji následně prefabrikovat a instalovat v rámci stavebního díla. Příkladem může být třeba možnost osazení panelů s již zabudovanými prvky TZB, namísto provádění rozvodů až po vyzdívkách, jak je běžně zvykem. Vyhnete se tak nákladným kolizím s konstrukcemi až v době instalace. U větších staveb tak použití prefabrikátů může přinést výrazné úspory v čase i nákladech.

Podívejte se, jak úspěšně využívají BIM technologii architekti ze společnosti Cígler Marani Architects při realizaci projektu ComCity v Moskvě

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace